หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   คณะฝ่ายบริหารจัดการ   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท. เยี่ยม สหกรณ์การเกษตรวัดจันทร์ จำกัด

ชสท. เยี่ยม สหกรณ์การเกษตรวัดจันทร์ จำกัด

     23 กรกฎาคม 2558 นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ นายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสหกรณ์ พร้อมด้วยทีมงาน ชสท. เดินทางไปเยี่ยมสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด (สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย) ที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายประภาส งามสงวน ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิษณุโลก จำกัด และนายแว่น ฤทธิรอน ประธานกรรมการ สกก.วัดจันทร์ จำกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สกก.วัดจันทร์ จำกัด ให้การต้อนรับ

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view