หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   คณะฝ่ายบริหารจัดการ   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ช่วยเหลือประสบภัยแล้งในจังหวัดพิษณุโลก

ช่วยเหลือประสบภัยแล้งในจังหวัดพิษณุโลก

     24 ก.ค.58 พิธีมอบน้ำดื่ม และข้าวสาร ให้กับสมาชิกสหกรณ์และประชาชนที่ประสบภัยแล้งในจังหวัดพิษณุโลก ตาม"โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแก่สหกรณ์สมาชิก สหกรณ์การเกษตรและประชาชนในชุมชน" จัดโดย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิษณุโลก จำกัด และสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view