หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   คณะฝ่ายบริหารจัดการ   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท. ตรวจสุขภาพประจำปี 58

ชสท. ตรวจสุขภาพประจำปี 58

ชสท. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพพนักงานและคณะกรรมการฯ ประจำปี 2558 เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานที่รักทุกท่าน ชสท. ได้ตระหนักถึงสุขภาพอนามัยของพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมปฏิบัติงาน เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยที่ถูกต้อง ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ ชั้น 2 อาคาร ชสท.

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view