หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ต้อนรับคณะดูงาน "ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์กรุงเทพมหานคร" ที่ ชสท.

ต้อนรับคณะดูงาน "ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์กรุงเทพมหานคร" ที่ ชสท.

ต้อนรับคณะดูงาน "ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์กรุงเทพมหานคร" ที่ ชสท.

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยทีมงานของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (สสพ.2),ทีมงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 และทีมงานของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ร่วมให้การต้อนรับคณะดูงาน "ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์กรุงเทพมหานคร" ซึ่งเป็นคณะจากชาวชุมชนบ้านเอื้ออาทรคลองถนน เขตสายไหม  ชาวชุมชนเครือข่ายคลองบางเขน และกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเคหะชุมชนออเงิน โดยมีนายบุญเสริม ไกรสินธุ์ ผอ.สสพ.2 เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับ ผู้มาดูงานทุกๆท่านให้ความสนใจความรู้ด้านการสหกรณ์ และได้เยี่ยมชมศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ช่วงพักเที่ยง ต้อนรับด้วย "ข้าวแกงสหกรณ์" ปิดท้ายด้วยบรรยากาศรำวงสุดประทับใจ ชสท.ยินดีที่มีโอกาสต้อนรับทุกท่าน

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view