หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

สหพันธ์เกษตรกรเวียดนาม ขอพบหารือศึกษาดูงาน ชสท.

สหพันธ์เกษตรกรเวียดนาม ขอพบหารือศึกษาดูงาน ชสท.

19 ส.ค.2558 ชสท. นำโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ นายนัด ดวงใส รองประธานกรรมการ นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ และนายจีรพัฒน์ งามสง่า รอง ผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสหกรณ์ พร้อมด้วย นายบุญเสริม ไกรสินธุ์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะผู้ศึกษาดูงานจากสหพันธ์เกษตรกรเวียดนาม ซึ่งมาจากส่วนราชการ 6 คน และเป็นเกษตรกรดีเด่น 14 คน รวม 20 คน มาพบหารือและศึกษาดูงาน ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจ ขอบเขต และผลการดำเนินงานของ ชสท. 
            ในการนี้ได้พาคณะผู้ศึกษาดูงานเยี่ยมชมศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ โดยได้รับความสนใจในผลิตภัณฑ์ นำกลับไปเป็นของฝากกันทุกท่าน ก่อนจากกัน ชสท.ได้มอบข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวเพื่อสุขภาพ จากกระบวนการสหกรณ์ ให้กับคณะผู้ศึกษาดูงานทุกท่านเป็นของที่ระลึกอีกด้วย

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view