หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

อบรมสัมนา บทบาทหน้าที่ของกรรมการใหม่ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ที่ จ.อ่างทอง

อบรมสัมนา บทบาทหน้าที่ของกรรมการใหม่ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ที่ จ.อ่างทอง

3 ก.ย.58 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. เดินทางมาเป็นประธานเปิด และบรรยายพิเศษ ในการอบรมสัมนา บทบาทหน้าที่ของกรรมการใหม่ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด จัดโดย ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view