หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท. เยี่ยมชมกิจการ "ข้าวแกงสหกรณ์" สกก.คลองหลวง จำกัด สาขา 2

ชสท. เยี่ยมชมกิจการ "ข้าวแกงสหกรณ์"  สกก.คลองหลวง จำกัด สาขา 2

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. พร้อมด้วย ทีมงาน ชสท. เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการ และให้กำลังใจทีมงาน "ข้าวแกงสหกรณ์" ที่ศูนย์ธุรกิจและตลาดกลางผลิตผลการเกษตร ของ สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการข้าวแกงสหกรณ์ถึง 2 สาขา ขอขอบคุณ นายสมหมาย โสนามิตร ประธานกรรมการ และ นายพันธุ์ทิพย์ เปอร์เชาว์ ผู้จัดการพร้อมทั้งทีมงานทุกท่านที่ให้การต้อนรับ ขอให้กิจการของ สกก.คลองหลวง จำกัด เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view