หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท. ต้อนรับ อธิบดีกรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ สปป.ลาว พร้อมคณะผู้บริหาร

ชสท. ต้อนรับ อธิบดีกรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ สปป.ลาว พร้อมคณะผู้บริหาร

         ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จำกัด นำโดย (ชสท.) นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ชสท. ให้การต้อนรับ ท่าน พูมี พูมะนีวง อธิบดีกรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดย การประสานงานของ มูลนิธิฮันส์ ไซเดลประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ที่สำนักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

โดยนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. ได้บรรยายสรุปในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่และโครงการที่สำคัญของ ชสท.” และได้พาคณะผู้ศึกษาดูงาน สปป.ลาว พร้อมด้วยผู้ประสานงานในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 10 คน เยี่ยมชมศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ 

ในการมาเยือนครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิธีการสหกรณ์และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ขบวนการสหกรณ์ไทย-ลาว ซึ่ง ชสท. และ ชสก.เชียงใหม่ จก. ก็ได้มีโอกาสให้การต้อนรับ สปป.ลาว เยือนไทย เมื่อครั้งโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน” ที่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 -19 พ.ย. 57 ที่ผ่านมาด้วย

            ครั้งนี้นับเป็นนิมิตรหมายอันดีที่ทั้งสองประเทศได้กระชับความสัมพันธ์ และร่วมหารือแก้ไขปัญหาด้านการสหกรณ์ทั้งสองประเทศ 

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view