หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ข่่าวสาร ติดต่อเรา สหกรณ์สมาชิก ราคาปุ๋ยสูตรตราพระอาทิตย์

โครงการ "ข้าวแกงสหกรณ์" ที่ สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด

โครงการ "ข้าวแกงสหกรณ์" ที่ สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด

ทีมงาน ชสท.เดินทางมาเยี่ยมชมโครงการ "ข้าวแกงสหกรณ์" ที่ สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด ซึ่งได้มีการออกแบบเมนูใหม่ๆหลากหลายเมนู เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เริ่มเวลา 07.00 น. ราคาเริ่มต้นจานละ 10 บาท โดยมีสมาชิกสหกรณ์ พนักกงานสหกรณ์และคนบริเวณชุมชนสหกรณ์มาอุดหนุนกันแบบเป็นขาประจำกันเป็นจำนวนมากวันหนึ่งต้องเติมกับข้าวหลายรอบ สกก.เมืองเพชรบุรีเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่สมาชิกมีความศรัทธาเชื่อมั่น ผลประกอบการติดระดับหนึ่งในสิบของประเทศทุกปี ขอขอบคุณท่านประธานกรรมการและท่านผู้จัดการ สกก.เมืองเพชรบุรีที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น 

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view