หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

รายการ “ทางสายใหม่”

รายการ “ทางสายใหม่”

รายการ “ทางสายใหม่”
ประเด็น วิกฤตเศรษฐกิจและการบริหารงานเชิงรุกของสหกรณ์การเกษตร ช่องมิราเคิล

เมื่อ 15 กันยายน 2558 นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เดินทางมาบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "ทางสายใหม่" ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในประเด็น วิกฤตเศรษฐกิจและการบริหารงานเชิงรุกของสหกรณ์การเกษตร ดำเนินรายการโดย ท่านอนันต์ ภู่สิทธิกุล ประธานมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย และคุณวิไลลักษณ์ นาครุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรผักไห่ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องมิราเคิล 

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view