หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

เปิด โครงการ "ข้าวแกงสหกรณ์" รุ่นที่ 2

เปิด โครงการ "ข้าวแกงสหกรณ์" รุ่นที่ 2

16 ก.ย.58 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ"ข้าวแกงสหกรณ์" รุ่นที่ 2 ที่สำนักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) โดยมีนายบุญเสริม ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2,นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. คณะกรรมการฯ,ฝ่ายจัดการ ชสท.ให้การต้อนรับ รุ่นนี้มีสหกรณ์ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 19 สหกรณ์ ในงานได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องสุขาภิบาลอาหารโดยทีมงานจากสำนักงานเขตจตุจักร การสาธิตปรุงอาหาร พร้อมทั้ง ชสท.ได้มอบอุปกรณ์การปรุงอาหารและสูตรเมนูข้าวแกงสหกรณ์ให้กับสหกรณ์ทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการ ขอขอบคุณคณะสื่อมวลชนจากทุกสถาบันที่มาร่วมทำข่าวในครั้งนี้

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view