หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท. ประชุมขยายความร่วมมือกับเครือข่าย สกก.ในภาคใต้

ชสท. ประชุมขยายความร่วมมือกับเครือข่าย สกก.ในภาคใต้

นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) พร้อมคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ให้การต้อนรับ นายประมวล ศรีมาฆะ ประธานกรรมการฯ สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด พร้อมด้วยรองประธานฯ กรรมการฯ ผู้จัดการ ฯ และนายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ นายชาย เศวตจินดา นักวิชาการมาตรฐานสินค้า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการและประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อขยายความร่วมมือกับเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรในภาคใต้ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ชสท.

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view