หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ประชุม คกก.ประจำ ก.ย.58

ประชุม คกก.ประจำ ก.ย.58

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน กันยายน 2558 โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง โดยก่อนเริ่มการประชุมได้ร่วมกันอวยพรวันเกิดให้ นายสมชาย วิเศษรจนา กรรมการ ชสท. ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่ 28 กันยายน

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view