หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ" ระดับประเทศ

ชสท. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ" ระดับประเทศ

นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)  "สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าคลองชีพ" เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดงานจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษเพื่อเป็นการลดปัญหาค่าครองชีพประจำวันให้กับประชาชน ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 25 กันยายน 2558 โดยมีสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพต่างๆ มากมาย ร่วมจัดบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์ที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view