หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ข่่าวสาร ติดต่อเรา สหกรณ์สมาชิก ราคาปุ๋ยสูตรตราพระอาทิตย์

ชสท. และบริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด เยี่ยม สกก.กันตัง

ชสท. และบริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด เยี่ยม สกก.กันตัง
นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำทีมงาน บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรกันตัง จำกัด จังหวัดตรัง  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view