หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

กนป. ครั้งที่ 5/2558

กนป. ครั้งที่ 5/2558
12 ตุลาคม 2558 ... วันนี้มาร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ 5/2558 ตามระเบียบวาระ มีการหารือเรื่องปัญหาการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ราคาปาล์มทะลายในประเทศราคาตกต่ำ ขณะนี้เริ่มมีการจับกุมรายย่อย แต่มีความต้องการจะจับกุมรายใหญ่ ผู้ใดมีเบาะแสโปรดแจ้งที่เบอร์โทร 0 2579 0611 และการตัดปาล์มที่มีปริมาณน้ำมันไม่ถึง 17 เปอร์เซนต์มาขาย ขณะนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วทุกฝ่ายมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือ ควรจะมีการกำหนดมาตรการเรื่องนี้ในเร็วๆนี้ .... ได้ฟัง VISION ของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ และท่านสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านแล้วเกษตรกรเริ่มมีความหวัง (วันนี้ท่านประธานฯสั่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อปราบปรามการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบโดยทันที) ผมได้เสนอต่อท่านประธานฯขอให้คณะทำงานเฉพาะกิจดำเนินการปราบปรามการลักลอบนำเข้า หอมหัวใหญ่,ถั่วเหลือง และหอมแดงด้วยเพราะเกิดปัญหาลักษณะเดียวกัน ก่อนปิดการประชุมท่านรองนายกสมคิดได้กล่าวว่าราคาน้ำมันลดลง ทำไมราคาไฟฟ้าเท่าเดิม

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view