หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

สัมนาวิชาการ "สหกรณ์เป็นแรงขับ ยกระดับราคาสินค้าได้จริงหรือ"

สัมนาวิชาการ  "สหกรณ์เป็นแรงขับ ยกระดับราคาสินค้าได้จริงหรือ"
14 ตุลาคม 2558 ... นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ได้รับเชิญมาร่วมเป็นวิทยากรในการสัมนาวิชาการ ในหัวข้อ "ให้สหกรณ์เป็นแรงขับ ยกระดับราคาสินค้าได้จริงหรือ" จัดโดยคณะนิสิตปีที่ 4 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมกับคณะวิทยากรอีกหลายท่านที่มาร่วมให้ความรู้

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view