หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท. ร่วมประชุม 100 สหกรณ์ไทย ครั้งที่ 2/2558

ชสท. ร่วมประชุม 100 สหกรณ์ไทย ครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ...ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะผู้บริหาร ชสท. พร้อมด้วยผู้นำชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภทเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการโครงการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 การสหกรณ์ไทย ครั้งที่ 2/2558  โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรม รูปแบบการจัดงาน ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยเตรียมจัดกิจกรรมใหญ่ทุกเดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 วันครบรอบหนึ่งร้อยปีสหกรณ์ไทย

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view