หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ต้อนรับ อ.ศิริลักษณ์

ต้อนรับ อ.ศิริลักษณ์

            นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ให้การต้อนรับ อาจารย์ศิริลักษณ์ นามวงศ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งได้มาขอคำแนะนำเพื่อประกอบการทำดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง "พัฒนาการและอนาคตภาพการศึกษาด้านสหกรณ์ในประเทศไทย" เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 อาคารสำนักงาน ชสท.

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view