หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

เดินหน้าศูนย์เรียนรู้ 100 ปี ประชุมครั้งที่ 2/58

เดินหน้าศูนย์เรียนรู้ 100 ปี ประชุมครั้งที่ 2/58

            ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) จัดการประชุมเดินหน้าโครงการก่อสร้าง "ศูนย์ศึกษาเรียนรู้หนึ่งร้อยปีสหกรณ์ไทย" ของ ชสท. เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงาน ชสท. ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ และจะก่อสร้างให้เสร็จสิ้นในเดือนเมษายน 2559 กำหนดการทำพิธีเปิดในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view