หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
4 พฤษจิกายน 2558 ... กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยได้เชิญประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภทเข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ กลยุทธ และแนวทางการทำงานในปีงบประมาณ 2559 – 2560  ในการนี้มีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม โดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) มี นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view