หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี
17 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร คุณปทุมวดี มนต์คงธรรม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พร้อมทีมงาน จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี จัดอบรมให้กับกรรมการ และเจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐานของสหกรณ์ทุกประเภทในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 75 คน ในวันที่ 17 - 18 และ 20 พฤศจิกายน 2558 เอื้อเฟื้อสถานที่โดย ชสท. ณ ห้องประชุมชั้น 4 

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view