หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

"ปากท้องต้องสู้" ที่สถานี MVTV

"ปากท้องต้องสู้" ที่สถานี MVTV

            เมื่อวันที่ 23 พ.ย.58 นี้เวลา 15.30 น. นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. เป็นแขกรับเชิญรายการถ่ายทอดสด  "ปากท้องต้องสู้" ที่สถานี MVTV (ช่อง 59 จานดำ PSI) ในประเด็นการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสหกรณ์, โครงการข้าวแกงสหกรณ์, โครงการตลาดสินค้าสหกรณ์ผ่านระบบออนไลน์ (E - Commerce),โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ 100 ปีสหกรณ์ไทย และโครงการอื่นๆของ ชสท.ในปี 2558-2559 

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view