หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท. เยี่ยม สกก.ศรีประจันต์ จำกัด

ชสท. เยี่ยม สกก.ศรีประจันต์ จำกัด

            นายบุญเสริม ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการ สสพ.2 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. พร้อมคณะ เยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับแนวหน้า ในปัจจุบันได้ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกข้าวหอมมะลิ กข.105 เพื่อการบริโภคในครอบครัวได้คุณภาพเป็นที่พอใจ ใช้รถสีข้าวเคลื่อนที่ให้บริการได้วันละสิบตัน และสหกรณ์ฯ ยังได้จัดพื้นที่ทำตลาดนัดโดยแบ่งพื้นที่ให้สมาชิกที่เป็นเกษตรกรนำสินค้ามาขายได้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ขอขอบคุณ คุณประสาน  เพชรมอญ ประธานกรรมการฯ (สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ) และ คุณชูชาติ อินทร์สว่าง ผู้จัดการสหกรณ์ (สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในครั้งนี้

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view