หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท. ขอเชิญชมนิทรรศการ "๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทยฯ"

"ใบสำคัญจดทะเบียนสหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ อายุ 100 ปี มาถึง ชสท.แล้ว ... เตรียมนำไปแสดงในวันที่ 21 มกราคม 2559 นี้ ครับ"...
...ชสท.ขอเชิญทุกท่านมาชม..."ใบสำคัญจดทะเบียนสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย"... สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้" ลงพระนามโดย พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรกของประเทศไทย (พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย) ... พร้อมทั้งพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 7 ทรงเสด็จ ในการประชุมของคณะกรรมการสหกรณ์วัดจันทร์ฯ (สนับสนุนโดยสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก) ... รวมทั้งการเปิดตัวโครงการ"ตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์" (E-COMMERCE) ของขบวนการสหกรณ์การเกษตร โดย ชสท. และร่วมรับของรางวัลการ "แชะ แอนด์ แชร์ "ในงาน "๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง" จัดโดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ ขบวนการสหกรณ์ไทยทั้งเจ็ดประเภท ในวันที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view