หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท. เยี่ม สกก.เกษตรวิสัย

ชสท. เยี่ม สกก.เกษตรวิสัย
"สมาชิกสร้างสหกรณ์ สหกรณ์สร้างเครือข่าย เกษตรวิสัยสร้างสังคม" เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ทีมงาน ชสท.เดินทางมาเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด ซึ่งเป็นสุดยอดสหกรณ์การเกษตรแห่งเมืองร้อยเอ็ด เป็นหนึ่งในศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ที่ นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. อยากแนะนำให้ทุกท่านมาเยี่ยมชม เป็นเจ้าของแบรน "ข้าวเกิดบุญ" ที่มีลูกค้าขาประจำอยู่ทั่วประเทศ มีผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรมดูแลสมาชิกครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ - กลางน้ำ - ปลายน้ำ โดยกำหนดกลยุทธและปฏิบัติอย่างจริงจัง มีนวัตกรรมใหม่ๆเช่นการสร้างไซโลเป่าเย็นขนาดหนึ่งหมื่นตัน ทำให้สามารถรับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกมาเก็บไว้ในราคาที่สูงกว่า ปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของสหกรณ์คือ วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ยึดหลักธรรมาภิบาล และการวางแผนธุรกิจอย่างรอบคอบ ขอขอบคุณท่านผู้จัดการบุญเกิด ภานนท์ รองผู้จัดการบุญล้อม อุดมพันธ์ พร้อมทีมงานทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในการเยี่ยมเยือนครั้งนี้

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view