หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ผู้แทน ZEN-NOH เยี่ยม ชสท.

ผู้แทน ZEN-NOH เยี่ยม ชสท.

19 มกราคม 2559 ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งชาติญี่ปุ่น (ZEN-NOH) มาเยี่ยมที่ ชสท.เตรียมการประชุมเพื่อวางแผนงานของ 3-5 ปีข้างหน้า โดยผู้บริหารระดับสูงจากญี่ปุ่นจะมาร่วมการประชุม ที่ ชสท. ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ 

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view