หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ประชุมร่วม ACFT และ ZEN-NOH

ประชุมร่วม ACFT และ ZEN-NOH
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) และคณะผู้บริหารของ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ ประธานกรรมการฯ และผู้บริหารระดับสูง ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น (ZEN-NOH) ที่เดินทางมาร่วมประชุมกับผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) โดยได้ข้อสรุปหลายประการที่จะเพิ่มความร่วมมือ สนับสนุนภารกิจของสององค์กร รวมทั้งการสนับสนุนกิจการของบริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด ณ ห้องประชุม ชสท. โดยจะมีการประชุมร่วมกันทุกๆ 1 - 2 เดือน

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view