หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

หารือกรมศิลปากร อนุรักษ์ หนังสือจดทะเบียนสหกรณ์อายุกว่า 100 ปี

หารือกรมศิลปากร อนุรักษ์ หนังสือจดทะเบียนสหกรณ์อายุกว่า 100 ปี
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ประชุมร่วมกับทีมงานกรมศิลปากร ในการอนุรักษ์ หนังสือจดทะเบียนตั้ง "สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้"  ซึ่งจะครบ 100 ปีในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ... ขอขอบคุณ คุณพวงพร ศรีสมบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สำนักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พร้อมทั้งทีมงาน ที่เดินทางมาให้คำแนะนำ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ ชสท.

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view