หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ข่่าวสาร ติดต่อเรา สหกรณ์สมาชิก ราคาปุ๋ยสูตรตราพระอาทิตย์

ท่านนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ให้เกียรติโชว์แอพพิเคชั่น E-COMMERCE

ท่านนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ให้เกียรติโชว์แอพพิเคชั่น E-COMMERCE
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มาเป็นประธานเปิดงาน  "๑๐๐ ปีสหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง" ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ไทย และให้เกียรติถ่ายภาพโชว์แอพพิเคชั่น ตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ (E-COMMERCE) ของ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view