หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

100 ปี สหกรณ์ไทย 100 ปีสหกรณ์วัดจันทร์

100 ปี สหกรณ์ไทย 100 ปีสหกรณ์วัดจันทร์

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด
(สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย) ได้จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ และ งาน ๑๐๐ ปี สหกรณ์วัดจันทร์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย หน้าพระอนุสาวรีย์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โดยมี หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี (พระโอรสใน พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย) เป็นองค์ประธานในงานครั้งนี้

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view