หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

สานพลังประชารัฐฯ

สานพลังประชารัฐฯ
ชสท. จัดแสดงนิทรรศการในงานสัมมนา สานพลังประชารัฐ

            สภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดเวทีสัมมนาประจำปี "สานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรและภาคเกษตรกรรม" โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และนายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์  ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน  ส่วนในภาคบ่าย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มาบรรยายพิเศษ ... ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ "ตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์" (E-Commerce) ที่จะเปิดให้บริการเร็วๆ นี้  โดยมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดจากทั่วประเทศ 2000 กว่าคน เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ณ อิมแพคฟอรั่ม (Hall 9) เมืองทองธานี

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view