หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ข่่าวสาร ติดต่อเรา สหกรณ์สมาชิก ราคาปุ๋ยสูตรตราพระอาทิตย์

สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ศึกษาดูงาน ชสท.

สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ศึกษาดูงาน ชสท.
15 มีนาคม 2559 นายปิยวิทย์ โกฎเพชร ประธานสภาเกษตรจังหวัดชุมพร นำรองประธานฯ พร้อมคณะสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร พร้อมทีมงาน มาเยี่ยมชมกิจการ และประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางสร้างความร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดต่างๆ เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรอย่างยั่งยืน

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view