หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 TJC

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 TJC
"T.J.C. ตราพระอาทิตย์" ...เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตร ฝ่ายไทย ACFT และ ฝ่ายญี่ปุ่น ZEN-NOH ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view