หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

"ข้าวแกงสหกรณ์" สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด

"ข้าวแกงสหกรณ์" สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด
วันที่ 27 มี.ค.59 ... ทีมงาน ชสท.เดินทางถึงจังหวัดสงขลา แวะเยี่ยมชมงาน "มหกรรมสินค้าสหกรณ์" จัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ สินค้าของเครือข่ายสหกรณ์จากหลายจังหวัดมาจำหน่าย รวมทั้ง "ข้าวแกงสหกรณ์" จากสหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด ที่มาร่วมงาน และจำหน่ายในราคาจานละ 10 บาท

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view