หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

อาชีพที่ใช่ทางเดินที่ชอบ เมื่อจบเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

อาชีพที่ใช่ทางเดินที่ชอบ เมื่อจบเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

30 มีนาคม 2559 นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ร่วมเป็นวิทยากร สัมนาทางวิชาการในหัวข้อ "อาชีพที่ใช่ทางเดินที่ชอบ เมื่อจบเศรษฐศาสตร์สหกรณ์" ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view