หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท. ขอแจ้ง เกี่ยวกับวันประกาศผล และขยายเวลาการรับสมัครการประกวดร้องเพลง สหกรณ์การเกษตรครั้งที่ 2

ชสท. ขอแจ้ง เกี่ยวกับวันประกาศผล
และขยายเวลาการรับสมัครการประกวดร้องเพลง สหกรณ์การเกษตรครั้งที่ 2
ชสท. ขอแจ้ง เกี่ยวกับวันประกาศผลการประกวดร้องเพลง สหกรณ์การเกษตรครั้งที่ 2 และขยายเวลาการรับสมัคร ผู้ที่ส่งผลงานเข้ามาแล้ว ทาง ชสท. ขอขยายระยะเวลาการตัดสิน และจะแจ้งให้ทราบภายหลังวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 และสหกรณ์สมาชิกที่ประสงค์จะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดร้องเพลง ยังสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 นี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-561-4567 ต่อ 100 ชสท.

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view