หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

เยี่ยม ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด

เยี่ยม ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. เดินทางไปเยี่ยมเยือน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ในโอกาสนี้ ลุงอ่อง (นายอ่อง จุนถิระพงศ์) ประธานกรรมการ และ พี่น้อย (นางรุ่งอรุณ เชาวกรกุล) ผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการ ได้พาคณะ ชสท. เข้าเยี่ยมชมโรงสีมาตรฐานของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ และเจรจาเชื่อมโยงกระจายสินค้าของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC)

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view