หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

บันทึกเทปรายการ "มอด ไม้หมอน"

บันทึกเทปรายการ "มอด ไม้หมอน"
บันทึกเทปรายการ "มอด ไม้หมอน"
27 มิถุนายน 2559 รายการ "มอด ไม้หมอน" บันทึกเทปที่ ชสท. โดยนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ให้สัมภาษณ์ ในประเด็น ... การก่อสร้าง "ศูนย์เรียนรู้ 100 ปีสหกรณ์ไทย”   โครงการ "ตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์" (E-COMMERCE) การเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) และโครงการ "ข้าวแกงสหกรณ์"  ขอขอบคุณ คุณสิริไพบูลย์ นุศิริหาญ พร้อมทีมงาน "มอด ไม้หมอน" ทุกท่าน ติดตามชมได้ทางช่องมิราเคิ้ล หรือทาง U-TUBE

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view