หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

"CSR 100 ปี สหกรณ์ไทย ปันน้ำใจให้น้องน้อย"

"CSR 100 ปี สหกรณ์ไทย ปันน้ำใจให้น้องน้อย"

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ จัดกิจกรรม "CSR 100 ปี สหกรณ์ไทย ปันน้ำใจให้น้องน้อย" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อส่งเสริมให้ขบวนการสหกรณ์เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกันทำความดีสู่สังคมและโรงเรียน สร้างความสามัคคี และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ณ โรงเรียน วัดสีชมพู เขตหนองจอก และ โรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร เขตคลองสามวา โดยกิจกรรมนี้มีสหกรณ์ที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 4 สหกรณ์ คือ 1.ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด  2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 3. สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด 4. สหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร จำกัด  โดยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่เรียนดีแต่ยากจน โรงเรียนละ 18 ทุน มอบกระปุกออมสินให้ทุกคนโรงเรียนละ 400 อัน พร้อมด้วยเลี้ยงอาหารกลาง

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view