หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสก.สงขลา เปิด อาคารสำนักงานใหม่

ชสก.สงขลา เปิด อาคารสำนักงานใหม่

ชสก.สงขลา จำกัด เปิดสำนักงานใหม่

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 .. นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เดินทางมาเป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จำกัด  (ชสก.สงขลา) พร้อมด้วยนายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ ชสท. โดย ชสก.สงขลา จำกัด โดยมี นายประมวล ศรีมะฆะ เป็นประธานกรรมการดำเนินการ และเป็นชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำและสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสงขลา ตลอดจนการสนับสนุนดูแลอย่างใกล้ชิดจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด ชสก.สงขลา เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องการสหกรณ์ที่สำคัญของประเทศไทย

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view