หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

รศ.ดร.จุฑาทิพย์ เยี่ยมศูนย์เรียนรู้ฯ และศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยฯ

รศ.ดร.จุฑาทิพย์ เยี่ยมศูนย์เรียนรู้ฯ และศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยฯ

นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. และนายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ ชสท. ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักสหกรณ์แห่งชาติ ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ที่เดินทางมาเยี่ยมชม "ศูนย์เรียนรู้ 100 ปีสหกรณ์ไทย" และอุดหนุนสินค้าที่ "ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์" เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view