หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ข่่าวสาร ติดต่อเรา สหกรณ์สมาชิก ราคาปุ๋ยสูตรตราพระอาทิตย์

ร่วมอวยพรวันเกิด คุณมานพ ศิริมากและคุณบุณเที่ยง เครือมา

ร่วมอวยพรวันเกิด คุณมานพ ศิริมากและคุณบุณเที่ยง เครือมา

26 ก.ค.59 ชสท. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 39 ประจำเดือน ก.ค.59  พร้อมทั้งได้ร่วมกันอวยพรวันเกิด แก่ คุณมานพ ศิริมาก และ คุณบุณเที่ยง เครือมา กรรมการ ชสท. ที่ครบรอบวันเกิดในวันที่ 13 และ 22 กรกฎาคม ตามลำดับ...ข่าวสหกรณ์ขอให้ทั้งสองท่านมีความสุขมากๆ และร่วมพัฒนาสหกรณ์การเกษตรของเราไปด้วยกันนะคะ

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view