หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตสินค้าการเกษตร

การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตสินค้าการเกษตร

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตสินค้าการเกษตร" มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการพัฒนาเครือข่าย E-commerce ในโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตร จัดโดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีผู้แทนสหกรณ์การเกษตร,กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ทุกจังหวัดมาประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 250 คน ณ โรงแรมรอเยล กรุงเทพฯ

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view