หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

สกก.หัวหิน จำกัด และกลุ่มเกษตรกรทำไร่สับปะรดแฟร์เทรด มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ ร.ร.ไกลกังวล

สกก.หัวหิน จำกัด และกลุ่มเกษตรกรทำไร่สับปะรดแฟร์เทรด  มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ ร.ร.ไกลกังวล

สหกรณ์การเกษตรหัวหิน จำกัด จ.ประจวบคีรัขันธ์ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่องและกลุ่มเกษตรกรทำไร่สับปะรดแฟร์เทรด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรัขันธ์ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์บาร์โค๊ดใหม่ จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรัขันธ์ เพื่อส่งเสริมการจัดเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนไกลกังวล ตามที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนไกลกังวล จ.ประจวบคีรัขันธ์

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view