หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

"การเตรียมความพร้อมการดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ (E-Commerce)"

"การเตรียมความพร้อมการดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ (E-Commerce)"

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมการดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ (E-Commerce)" ของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ .. โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจ  E-Commerce ของเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ และกล่าวถึงรายละเอียดของการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเช่น กระทรวงไอซีที บริษัทไปรษณีย์ไทย มาร่วมให้การสนับสนุนในโครงการนี้ด้วย งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 ส.ค.59 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view