หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

รองผู้จัดการใหญ่ ชสท. มอบข้าวสารสนับสนุนโครงการฯ ม.รามคำแหง

รองผู้จัดการใหญ่ ชสท. มอบข้าวสารสนับสนุนโครงการฯ ม.รามคำแหง
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 59 นายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสหกรณ์ ชสท. ได้มอบข้าวสารขนาดถุง 5 กก. จำนวน 20 ถุง ให้กับตัวแทนนักศึกษาจากกลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและอาสาพัฒนาชนบท ณ โรงเรียนวัดวังไทร จังหวัดนครนายก ที่มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 ส.ค.59

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view