หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ข่่าวสาร ติดต่อเรา สหกรณ์สมาชิก ราคาปุ๋ยสูตรตราพระอาทิตย์

บรรยาย เรื่อง "การตลาดพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์"

บรรยาย เรื่อง "การตลาดพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์"

19 ก.ย.59 ... นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัดเดินทางมาเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง "การตลาดพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์"  ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ผลิต OTOP ที่โรงแรมเดอะไอเดิล เซิอร์วิส จัดโดย กองพัฒนาสสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริม

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view