หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท. ลงพื้นที่เชื่อมโยงธุรกิจสินค้าสหกรณ์ ที่จังหวัดยะลา

ชสท. ลงพื้นที่เชื่อมโยงธุรกิจสินค้าสหกรณ์ ที่จังหวัดยะลา
15 กันยายน 59...นายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยทีมงาน ชสท. ลงพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อไปให้ความรู้เรื่องการเชื่อมโยงธุรกิจสิ้นค้าสหกรณ์ โดย ชสท. ได้พัฒนาระบบ e-commerce เพื่อบริการช่องทางการตลาดแก่สมาชิกและเครือข่ายสหกรณ์โดยไม่หวังกำไร งานนี้มีสมาชิกสหกรณ์สนใจนำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมนำเสนอเพื่อจะได้นำมาจำหน่ายออนไลน์ใน co-opclick หลายสหกรณ์ด้วยกัน

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view