หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ลองกอง คุณภาพดี ราคาถูก กิจกรรมกระจายสินค้าสหกรณ์

ลองกอง คุณภาพดี ราคาถูก กิจกรรมกระจายสินค้าสหกรณ์

ลองกอง คุณภาพดี ราคาถูก กิจกรรมกระจายสินค้าสหกรณ์ 

เมื่อช่วงต้นเดือน ตุลาคม 2559 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) จัดกิจกรรมกระจายสินค้าผลไม้จากเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรภาคใต้ "ลองกอง" จากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยะลา จำกัด มาจัดจำหน่ายในราคา 3 กิโลกรัม 100 บาท ( 1 ลัง บรรจุ 10 ก.ก.) โดยได้ไปจัดจำหน่ายในหลายพื้นที่ด้วยกัน อาทิที่ กรมศุลกากร ร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช  บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) และ ด้านหน้าสำนักงานและ โรงพิมพ์ ชสท.

ขอขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนสินค้าจากสหกรณ์  และขอขอบคุณผู้ประสานงานอำนวยความสะดวกเพื่อจัดจำหน่ายในส่วนงานราชการและเอกชน จุดจำหน่ายที่ร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศโดย น.อ.หญิงปาริชาต ปัญญายงค์ ผู้ควบคุมสถาบริการ ชพ.รสก.ทอ.ดม.1

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view